0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

Coachning som förändrar

TÄNK NYTT MED DITT LEDARSKAP och VARUMÄRKE

Stödjer och Hjälper Företag 

Tilltala fler kunder  – Värna om era medarbetare – Bistår HR-specialister 

Konkreta övningar i Coachande ledarskap  – Stärker dig som Chef  

Stöttar dig som Projektledare  – Hjälper Team- och arbetsledare – Bollplank till internkonsulter

Utveckla dig själv och få möjlighet att samtidigt utveckla dina färdigheter att coacha individer och arbetsgrupper inom organisationen

Stödjer och Hjälper Privatpersoner

Hjälper dig utveckla ditt mindset och våga bryta mönster  – Stödjer dig i din process

Stärker dig i din utveckling  – Hjälper dig nå uppsatta mål – Bistår dig vid nya utmaningar

Stöttar dig i att bli bättre på att hantera olika situationer – Hjälper dig bli mer strukturerad   

Utveckla dig själv och få möjlighet att samtidigt utveckla dina färdigheter att kommunicera bättre med din partner, arbetskollegor, barn etc.

Body Memory Therapy/BMT

Våra träffar sker antingen via personligt möte eller via telefon

Följande vinster får ni genom ett samarbete med Body Memory Therapy/BMT

 • Det ger er positiva resultat för såväl organisationen som för medarbetarna när ni tar klokare beslut

 • Medarbetarna känner sig mer motiverade och engagerade

 • Hjälper er att nå uppsatta mål och stöttar er i era beslut

 • Ökar produktiviteten och hjälper er vid planering inom organisationen

 • Höjer självkänslan och självförtroendet hos medarbetarna

 • Skapar ett inre lugn och minskar stress och oro hos medarbetarna

 • Utveckling av färdigheter hos medarbetarna som gynnar organisationen

 • Lättare att samarbeta och arbeta mot gemensamma uppsatta mål

 • Större eget ansvar hos medarbetarna

 • Bättre kommunikation internt och externt

 • Våra träffar anpassas efter dina behov och förutsättningar

 • Coaching samtalen kan ske antingen dagtid eller kvällstid eller helger

Referenser

Vad hjälper jag dig med

Tack för att du vässar mitt psyke Carrol Ann. En hel del sitter i huvudet, mer än man kan tro. Motocross är en mycket krävande sport i många avseenden. Fysiskt, tekniskt, mentalt....listan kan göras lång. Länge hade jag funderat på att ta tag i den mentala biten, eftersom den spelar en oerhört stor roll inom alla idrotter. Jag hade turen att träffa Carrol Ann och hon har nu gått in som min mentala coach.
Amanda Bergkvist Motocrossförare team JE68
Skåne Län
Empatisk, förtroendeingivande, lugn och saklig är några av de personliga egenskaper jag upplevde att Carrol Ann besitter. Coaching samtalen hjälpte mig att få en bättre förståelse för varför jag känner som jag gör. Tack för din hjälp/vägledning.
Andrée
Skåne Län
Carrol Ann har hjälpt mig att finna svar på många för mig viktiga inre och personliga frågor. I mötet med Carrol Ann har jag fått stort förtroende för henne och hon visar på stor kompetens inom sitt område. Carrol Ann inger förtroende och värme när hon möter mig som klient och det känns tryggt och bra. Jag kan varmt rekommendera henne.
Anna
Skåne Län
Det kostar så lite, men ger så mycket tillbaka! Jag har efter mina sessioner hos Carrol Ann uppnått en bättre fungerande vardag, Tack Carrol Ann.
Patrik
Skåne Län

Hur stöttar jag dig

Coachande samtalsmetodik höjer din självkänsla och självförtroende och genom att coachande samtal hjälper du dig själv att förändra ditt sätt att tänka och därigenom stärker du dig själv mentalt och börjar tänka mer positivt och målinriktat.  Fokus ligger på att komma till insikt om att likväl som du kan bygga upp ett beteende som är negativt så kan du bygga upp ett beteende som är positivt.

Vad behöver du göra får att få till en förändring i ditt liv?

Hur kan du nå dina mål? Vad är det som gör att människor har så lätt för att tänka negativa tankar om sig själv och om andra och livet i allmänhet?

Att ha känslor kan upplevas som arbetsamt för många eftersom det är jobbigt när det gäller att känna negativa och arbetssamma känslor. Negativa känslor är förknippat med smärta och lidande och det är ingenting som människan söker sig till.

När dina negativa känslor tar kontroll över dig och styr över dina handlingar och gärningar då tänker du inte logiskt, då kopplas din grundöverlevnads instinkt in och du vill fly eller försvara dig mot det som attackerar dig på något sätt.

Att våga öppna upp och erkänna för dig själv vad du känner och vad det var som utlöste en känsla vid ett speciellt tillfälle och att våga analysera och ta fram och se på känslan, det är det enda som kan hjälpa dig att utvecklas och växa som människa.

Just därför blir det extra jobbigt att ta sig ut ur en situation som är destruktiv och negativ eftersom vi är tvungna att ”se” vilka negativa känslor vi befinner oss i och erkänna dem för oss själva.

Att kunna inprogrammera ett beteende och därigenom få oss att känna obehag är något som forskaren John B Watson i USA kom fram till i början av 1900-talet.

Genom ljud och visuellt låta en person se ett djur med päls byggde försökspersonen ifråga upp en rädsla för pälsdjur. Ett beteende kan ändra sig hos en person om den utsätts för olika saker upprepade gånger.

Kontakta mig

Telefon

0736 - 500 798

Adress

Jupitervägen 20
245 33
Staffanstorp

E-post

info@bodymemorytherapy.se

Stäng meny