0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

Vad kan coachning hjälpa dig med?

⁃ Familjerelationer
⁃ Karriär frågor
⁃ Stressa mindre
⁃ Du behöver hjälp med tankar/funderingar
⁃ Utmaningar som du behöver fokusera på
⁃ Bättre samarbete och kommunikation på jobbet
⁃ Utvecklas som ledare och chef
⁃ Vilka är dina styrkor och svagheter
⁃ Dina negativa tankar styr dig
⁃ Bli bättre på att ta olika beslut
⁃ Öka motivationen i ditt liv
⁃ Skapa balans i livet
⁃ Få tillbaka glädjen i ditt liv
⁃ Nå dina uppsatta mål
– Bli mentalt starkare
– Bättre på att strukturera din vardag
– Behålla fokus

Stäng meny