0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

International Coach Federation / ICF

Carrol Ann Ewertsdotter Larsson

ICF Associate Certified Coach (ACC)  

Medlem i International Coach Federation ICF  Charter Chapter Sweden and Global

Regionansvarig för ICF Skåne Sverige, tillsammans med två andra ICF medlemmar

ICF – det världsledande globala branschorganet för coacher Branschorganisationen grundades i USA 1995 och har idag närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder.

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher, och är här i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation.

Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via vårt stegrade certifieringssystem .

ICF’s varumärke står för dig som coach för kvalitativ kompetensutveckling, stöd i etiska frågor och forsknings relaterad kunskap samt professionellt nätverkande och marknadsföring, såväl fysiskt & virtuellt som nationellt & globalt. 

International Coach Federations arbetar utifrån 11 kärnkompetenser.
Vårt varumärke står för dig som kund för professionell och kvalitetssäkrad coaching.
Vi har tydliga regler för användandet av varumärket och våra certifieringar har en tidsbegränsad giltighet.

Jag garanterar att det som diskuteras under samtalen är konfidentiellt och jag följer ICF:s International Coach Federation etiska riktlinjer för professionell coaching.

Stäng meny