0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

KBT - Kognitiv Beteende Terapi

Min roll som Kognitiv Beteende Terapi – Coach är att hjälpa dig att komma i kontakt med dina tankar och känslor.

Jag hör, ser och bekräftar dig och vill hjälpa dig att komma i kontakt med dina tankar och känslor så du kan uttrycka dem på ett bättre sätt. Det är alltså av stor betydelse för mig som kognitiv beteende terapi-coach att arbeta empatiskt och lyssna aktivt på dig.

Vid första kontakten pratar vi om vad som ligger bakom och vidmakthåller dina problem. Med den här kartläggning av ditt liv och dina problem kan du som och jag tillsammans utforma en handlingsplan för kommande sessioner. Vi utgår alltid från din handlingsplan vid varje session. Våra möten blir då strukturerade och tillsammans sätter vi upp en agenda över vad vi skall prata om.

Ett av de viktigaste verktygen är den så kallade sokratiska metoden. Detta sätt att resonera härstammar från den grekiske filosofen Sokrates som ansåg att människan besitter all kunskap och behöver bara ha en god lyssnare.

Den sokratiska metoden går ut på att hjälpa dig att gradvis ”ta fram det rätta svaret som du redan har inom dig”. Under sessionerna medför detta att du får ta en aktiv roll i ditt förbättringsarbete, och jag som kognitiv beteende terapi coach uppmuntrar dig att utnyttja ditt förnuft för självreflektion. Det hjälper dig att börja förstå sambanden mellan dina tankar och känslor, beteende samt fysiologiska effekter.

Stäng meny