0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

MINDFULNESS / MEDVETEN NÄRVARO

Medveten närvaro, eller mindfulness som det också kallas, handlar om att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns just i denna stund, i nuet. När du är stressad är det är lätt att tankarna drar iväg och fastnar i planerande eller i oro inför framtiden. Eller i grubbel över något som redan hänt. Då kan det hjälpa att försöka träna upp sin förmåga att släppa taget om tankarna och i stället medvetet styra uppmärksamheten till det som sker just nu.

Ju mer du försöker kontrollera dina känslor och vad du ”måste” göra för att ditt liv skall bli bättre gör att du istället skapar ett liv som minskar på dina glädjeämnen i livet.
Det är lite paradox att vi tror att vi gör oss själva en tjänst genom att ta kontroll över våra liv, vi tror att vi är tvungna att kontrollera oss själva men så är inte fallet. Eftersom kontroll innebär att vi beslutar oss för olika saker så beslutar vi oss för att minska på vår smärta av olika slag och det innebär att vi tar bort roliga saker i vårt liv som ger oss mening.

Med kreativ hopplöshets arbetsmetod ställer jag tre enkla frågor :

1. Vad har du försökt med?
2  Hur har det fungerat?
3. Vad har det kostat dig?

Genom de beslut du tar för att minimera det som du uppfattar som smärtsamt och dåligt så mår du ännu sämre, ditt liv fylls ej längre med glädje och positiva saker och saker som du värderar högt. Du behöver få ställas inför olika frågeställningar för att börja kunna förstå hur din situation är idag.

Det som är viktigt att förstå är att ditt kontrollbehov inte löser dina problemen. Med våra tankar skapar vi vårt liv och om vi inte är observanta på vad vi tänker så kan vi generera negativa saker som händer oss. Den mentala aspekten med tankens kraft är så kraftfull att om alla människor förstod dess innebörd så skulle de vara mer försiktiga med vad de tänker. Uttrycket att vi kan förflytta berg med våra tankar är för mig en sanning eftersom vi drar till oss både positiva och negativa saker genom vad vi tänker.
Att hjälpa dig att bli mer uppmärksamma på vad du tänker och hur du tänker och när du tänker är en av mina viktigaste uppgifter. Eftersom du har dina tankar med dig 24 timmar om dygnet även när du sover så är det ännu viktigare att bli medveten om dina tankar och vad de betyder för dig.
De olika övningar för att komma fram till vilka tankar som du har är mycket viktiga för att hjälpa dig med att synliggöra dina tankar. Det handlar hela tiden om ett samarbete mellan dig och mig för att arbetet skall kunna gå framåt och för att du skall göra framsteg. 

Stäng meny