0736 - 500 798 info@bodymemorytherapy.se

Professionella Samtal

 

⁃ Sorgehantering
⁃ Familjerelationer
⁃ Karriär frågor
⁃ Stressa mindre
⁃ Du behöver hjälp med tankar/funderingar
⁃ Utmaningar som du behöver fokusera på
⁃ Bättre samarbete och kommunikation på jobbet
⁃ Utvecklas som ledare och chef
⁃ Vilka är dina styrkor och svagheter
⁃ Dina negativa tankar styr dig
⁃ Bli bättre på att ta olika beslut
⁃ Öka motivationen i ditt liv
⁃ Skapa balans i livet
⁃ Få tillbaka glädjen i ditt liv
⁃ Nå dina uppsatta mål
⁃ Bättre på att strukturera din vardag
⁃ Bli mentalt starkare

Stäng meny